Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ma bardzo urozmaicone ukształtowanie powierzchni. Występuje tutaj także bardzo różnorodna flora i fauna. Jest więc regionem o wyjątkowych walorach turystycznych.

Położenie wyżyny

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska obejmuje swoim zasięgiem pasmo wzniesień zbudowanych z wapieni pochodzących z okresu górnojurajskiego. Rozciąga się od Krakowa, przez Częstochowę do Wielunia. Często Wyżynę Krakowsko-Częstochowską nazywa się Jurą. Nazwa została zapożyczona od położonych na pograniczu Francji i Szwajcarii gór na terenie, których odkryte zostały skały z ery mezozoicznej. Skałom tym nadano nazwę jurajskich.

Warunki klimatyczne

Średnie temperatury roczne na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są niższe o 0,5-0,1 stopnia Celsjusza niż na obszarach ją otaczających. Okresy burzowe trwają tutaj od kwietnia do września. Roczna suma opadów jest wyższa niż w rejonach stykających się z wyżyną. Pokrywa śnieżna zalega przez 180 dni.

Świat fauny i flory

Następujące po sobie okresy klimatu polarnego, który dominował w okresie zlodowaceń oraz następujące pomiędzy nimi okresy suche i ciepłe sprawiły, że flora i fauna na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest bardzo różnorodna. Najbardziej bogata szata roślinna występuje na terenie Wyżyny Olkuskiej. Porastają ją głównie lasy liściaste złożone z grabów, lip i dębów. Na terenie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nie brakuje także skupisk endemitów. Występują tutaj rzadkie gatunki zwierząt: nietoperze, bociany czarne, sowy, łosie. Żyją tutaj także endemiczne gatunki zwierząt: paź królowej, paź żeglarz, jelonek rogaczek. Na terenie wyżyny utworzony został Ojcowski Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych i 20 rezerwatów przyrody. Tworzą one zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Ich łączna powierzchnia wynosi 1143 kilometrów kwadratowych. W granicach wyżyny znajduje się Pustynia Błędowska – jedyny tego typu obszar w Polsce. Pustynia jest obszarem, na którym występują lotne piaski oraz jedyne w Europie Środkowej pustynne wydmy.

Podobne wpisy:

Agata

Absolwentka Architektury Informacji i pasjonatka copywritingu oraz social media marketingu. Uwielbia pisać o zdrowiu, fitnessie i sporcie - uważa, że dążenie do zwiększenia swojej sprawności fizycznej jest kluczem do lepszego zdrowia. Poza marketingiem kocha podróże, koty i rękodzieło.

Dodaj komentarz