Regiony Polski – Lubelszczyzna

Lubelszczyzna to jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów naszego kraju.

Region jest bardzo zróżnicowany pod względem kulturowym i krajobrazowym.

Położenie

Region położony jest we wschodniej Polsce. Od wschodu graniczy z Ukrainą i Białorusią, od południa z Podkarpaciem, od południowego zachodu ze Świętokrzyskiem, od północy i północnego zachodu z Mazowszem. Od północy graniczy dodatkowo z Podlasiem. Lubelszczyzna położona jest w granicach 4 krain geograficznych: Niziny Środkowopolskiej, Podkarpacia Północnego, Polesia i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej.

Sieć rzeczna

Jest mało rozbudowana. Na Lubelszczyźnie okresowo występuje deficyt wody. Region położony jest w dorzeczu Wisły i jej dopływów. W regionie najważniejsze rzeki to nie tylko Wisła, ale także Wieprz i Bug. Na wschodzie regionu położone jest Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.

Roślinność, zwierzęta i gleby

W regionie występują duże kompleksy leśne. Jest to Puszcza Solska i lasy janowskie. Roślinność typowa dla Polesia to torfowiska i bagienne lasy olchowe. W ramach ochrony flory i fauny na Lubelszczyźnie zostały otworzone dwa parki narodowe: Roztoczański i Poleski. Utworzono również kilkanaście parków krajobrazowych. Do najbardziej znanych należą: Kazimierski i Pojezierze Łęczyńskie. Lubelszczyzna może pochwalić się występowaniem jednych z najbardziej żyznych gleb na terenie Polski. Występują tutaj czarnoziemy, gleby płowe, rędziny. Tylko na podmokłych nizinach występują gleby bagienne. To dzięki występowaniu tak żyznych gleb na Lubelszczyźnie bardzo mocno rozwinęło się rolnictwo. Region jest między innymi monopolistą w uprawie chmielu.

Główne miasta regionu i bogactwa naturalne

Najważniejszym miastem nie tylko na Lubelszczyźnie, ale również na wschodzie Polski jest Lublin. Inne ważne miasta to: Zamość, Chełm, Biała Podlaska i Puławy. Na Lubelszczyźnie znajdują się bogate złoża węgla kamiennego. Są one eksploatowane tylko w jednej kopalni – w Bogdance położonej niedaleko Łęcznej. W okolicach Chełma eksploatowane są między innymi margle kredowe.

Podobne wpisy:

Agata

Absolwentka Architektury Informacji i pasjonatka copywritingu oraz social media marketingu. Uwielbia pisać o zdrowiu, fitnessie i sporcie - uważa, że dążenie do zwiększenia swojej sprawności fizycznej jest kluczem do lepszego zdrowia. Poza marketingiem kocha podróże, koty i rękodzieło.

Dodaj komentarz