piggy-bank-661969_640O emeryturze zaczynamy myśleć zazwyczaj już w momencie podjęcia pracy – nic w tym dziwnego, skoro podstawowe świadczenia emerytalne są zazwyczaj zbyt niskie i nie gwarantują takiego poziomu życia, do jakiego przywykliśmy podczas pracy zawodowej. Coraz więcej osób zaczyna więc samodzielnie odkładać pieniądze, aby móc wykorzystać je w momencie, w którym osiągną wiek emerytalny. Istnieje kilka sposobów, które możemy wybrać w celu skutecznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.


Polski system emerytalny dzieli się na trzy filary, które gromadzą składki emerytalne. Należy do nich ZUS, stanowiący pierwszy filar, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) – drugi filar oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), należące do trzeciego filaru. Podstawową składkę emerytalną gromadzi ZUS, który podobnie jak OFE jest obowiązkowy. Kwota ta nie jest jednak inwestowana, ponieważ pozostaje w ciągłym ruchu – składki są przeznaczane na bieżące emerytury i renty. Inaczej dzieje się w przypadku OFE, które pomnażają powierzone im pieniądze, inwestując je w różnorodne aktywa finansowe. Konkretny fundusz wybierany jest samodzielnie, dzięki czemu możemy skorzystać z usług tego, który ma obecnie najlepszą pozycję na rynku. Natomiast IKE (konto osobiste) i PPE (przeznaczone dla pracowników danej firmy) mogą gromadzić wybraną przez nas wysokość oszczędności, która podlega oprocentowaniu w wysokości 3-4% rocznie. Suma wpłat jest jednak w tym przypadku ograniczona.

Oszczędzanie poza trzema filarami

Oszczędzanie na emeryturę może odbywać się również poza tymi trzema filarami. Możemy odkładać pieniądze na lokatę bankową, skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych (to najpopularniejsza i najlepiej oceniana forma oszczędzania) lub kupić giełdowe akcje czy obligacje. Wysokość kwoty jest tutaj nieograniczona – trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w papiery wartościowe niesie z sobą duże ryzyko straty.

Niekonwencjonalne metody oszczędzania

Jak oszczędzać na emeryturę w nieco mniej konwencjonalny sposób? Można zainwestować w dobra z dużym prawdopodobieństwem wzrostu wartości, np. złoto czy nieruchomość pod wynajem. Jeśli nie jesteśmy przekonani do żadnego z tych sposobów, zostaje jeszcze samodzielne odkładanie pieniędzy – pamiętajmy jednak, że nie daje nam ono żadnych dodatkowych korzyści, jakie uzyskamy chociażby przez oprocentowanie na indywidualnym koncie lub lokacie.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz