O Równinie Tarnobrzeskiej

Równina Tarnobrzeska występuje także pod nazwą Równiny Rozwadowskiej.

Położona jest w południowo-wschodniej Polsce.

Budowa geologiczna

Równina Tarnobrzeska jest częścią Kotliny Sandomierskiej. Powstała więc podobnie jak ona na skutek wypiętrzania się łańcucha karpackiego. Podłoże Równiny Tarnobrzeskiej złożone jest z trzeciorzędowych piaskowców, piasków, wapieni, gipsów i iłów. Z pokładam gipsu nierozerwalnie związane są złoża siarki zaliczane do największych na świecie.

Klimat

Równina Tarnobrzeska leży niżej niż otaczające ja wyżyny, stąd i klimat jest na niej bardziej łagodny. Średnia temperatura w regionie wynosi 8 stopni Celsjusza. Liczba opadów jest stosunkowo niewielka. Pokrywa śnieżna zalega maksymalnie 70 dni.

Warunki hydrograficzne

Równina Tarnobrzeska sąsiaduje z dwoma dużymi rzekami: Wisłą i Sanem. To one determinują warunki hydrograficzne, które panują w regionie. Rzeki te obecne i te w przeszłości bardzo mocno wpłynęły na charakter Równiny Tarnobrzeskiej. Ostańcowe wzgórza to jeden z charakterystycznych elementów dla regionu. Mniejsze rzeki przepływające przez równinę to Łęg i Trześniówka. Ta ostatnia rzeka płynie w większość swojego biegu równolegle do Wisły.

Fauna i flora

Kiedyś południowe krańce Równiny Tarnobrzeskiej zajmowała Puszcza Sandomierska. Do czasów nam współczesnych z bardzo rozległej puszczy zachowały się tylko fragmenty zajmujące około 100 hektarów (część znajduje się już na Płaskowyżu Kolbuszowskim). W puszczy przeważają sosny, świerki, jodły, dąb, grab, buk. Jest to więc las mieszane i bór sosnowy. W dolinach rzek rosną łegi złożone z wierzb i topoli. Fauna została bardzo mocno przetrzebiona, ale nadal można spotkać tutaj jelenie, sarny, dziki, borsuki. Okresowo na teren puszczy przechodzą wilki żyjące na Roztoczu. Doliny rzek są szlakiem wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków. Mają tutaj ostoję ptaki drapieżne, sowy i głuszce. W dolinach bogato reprezentowane są także płazy i gady oraz bezkręgowce.

Stolicą regionu jest Tarnobrzeg. Największym skarbem Równiny Tarnobrzeskiej jest siarka.

Podobne wpisy:

Agata

Absolwentka Architektury Informacji i pasjonatka copywritingu oraz social media marketingu. Uwielbia pisać o zdrowiu, fitnessie i sporcie - uważa, że dążenie do zwiększenia swojej sprawności fizycznej jest kluczem do lepszego zdrowia. Poza marketingiem kocha podróże, koty i rękodzieło.

Dodaj komentarz