mur-847019_640Obiekty hydrotechniczne, wybudowane na rzekach, takie jak zapory, jazy i inne stopnie wodne na potrzeby młynów czy elektrowni, są z reguły powodem przerwania ciągłości biologicznej rzeki. Następstwem tego jest hurtownia tkanin wyraźne ograniczenie możliwości przemieszczania się ryb, co prowadzi nieuchronnie do zmniejszania się różnorodności ryb i innych organizmów wodnych.

Negatywne oddziaływanie zabudowy rzek, szczególnie na ichtiofaunę populacji ryb wędrownych, wymusiło podjęcie odpowiednich uregulowań prawnych przeciwdziałających temu zjawisku. Należą do nich: itbs Inowrocław ustawa
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Z powyższych aktów prawnych wynika obowiązek budowy, przy istniejących piętrzeniach, urządzeń umożliwiających swobodną migrację ryb kajaki sprzedaż. Dotyczy to szczególnie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych płynących, objętych wojewódzkimi programami ochrony i rozwoju zasobów wodnych, których opracowanie leży w gestii Urzędów Marszałkowskich.

Szlaki migracji

Odtworzenie szlaków migracji jest szczególnie ważne dla cennych gospodarczo ryb dwuśrodowiskowych, takich jak łosoś, troć, węgorz, jesiotr, kożuchy kurów oraz certa. Potoki i rzeki stanowią miejsce rozrodu i początkowego rozwoju tych ryb, natomiast intensywne żerowanie i wzrost następuje w morzu. Odwrotnie przebiega cykl życiowy węgorza, który rozmnaża się w morzu a dorasta w wodach śródlądowych, do których wędruje rzekami. W Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, przewidziano Działanie 3.1: Ochrona i rozwój zasobów wodnych, którego celem była odbudowa dróg migracji dla dwuśrodowiskowych ryb wędrownych kożuchy nowy targ. Konieczność realizacji tego działania wynikała z zobowiązań, które Polska podjęła ratyfikując postanowienia międzynarodowych konwencji, a także zaakceptowanego przez Ministra Środowiska programu restytucji ryb wędrownych w Polsce.

Założenia programu SPO

Zgodnie z założeniami programu SPO odtwarzanie drożności migracyjnej rzek następuje poprzez budowę na istniejących piętrzeniach urządzeń, które mają umożliwiać rybom pokonanie przeszkód, dotarcie do tarlisk w górnych odcinkach rzeki, a także w dół rzeki na żerowiska bałtyckie.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz