calf-433000_640Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie w roku 2004 udzielać pomocy finansowej podmiotom branży utylizacyjnej. W dniu 17 lutego 2004 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na realizację programu pomocy finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przed zatwierdzeniem planu finansowego Agencji na rok 2004 kurów kożuchy.

Zarządzeniem Nr 10 (z dnia 19 lutego 2004 r.), Prezes Agencji narzuty bawełniane uruchomił program pomocy finansowej ARiMR podmiotom zajmującym się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń lub ich części oraz transportem i spalaniem tej mączki. Zarządzenie to określa termin udzielania dotacji podmiotom, w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 r. Komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej wraz z załącznikami, w dniu 20 lutego 2004 r., Agencja przesłała do 74 podmiotów branży utylizacyjnej w kraju, wymienionych na liście Głównego Lekarza Weterynarii oraz podmiotów znajdujących się na listach Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Najważniejsze rzeczy wprowadzone w 2004r

Równocześnie komplet dokumentów został zamieszczony na stronie internetowej Agencji nowy targ kożuchy pod adresem Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w 2004 roku w zasadach udzielania pomocy finansowej dla podmiotów i w umowach są: zobowiązania podmiotów ubiegających się o pomoc Agencji do określenia wysokości maksymalnej kwoty pobieranej od producentów rolnych za odbiór padłej sztuki dużej i sztuki małej.

Dodatkowe koszty ponoszone przez producentów rolnych

Powinno to wykluczyć możliwości obciążania dodatkowymi kosztami, producentów rolnych, oprócz zadeklarowanych we wniosku i ustalonych w umowie zawartej pomiędzy Agencją odzież medyczna a zakładem utylizacyjnym, a tym bardziej, że zapis ten został wprowadzony do umowy pomiędzy Agencją, a zakładem, prawa do dotacji Agencji tylko tych podmiotów, które są powiązane wzajemnymi umowami (zakłady przetwarzające − zakłady pośrednie). Umowy opony używane Rzeszów te muszą określać obszar działania podmiotu pośredniego (powiaty) i planowaną ilość padłych sztuk do zebrania i przetworzenia, przyznania pomocy dla kilku podmiotów na tym samym obszarze działania, uwzględniając najniższą wynegocjowaną stawkę za sztukę dużą i sztukę małą.

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz