O Karpatach słów kilka

Karpaty położone są w środkowej Europie. Długość tego łańcucha górskiego wynosi 1300 kilometrów.

Najwyższe pasmo Karpat to Tatry położone na terytorium dwóch państw: Polski i Słowacji.

Orogeneza alpejska

Karpaty powstały w orogenezie alpejskiej. Wcześniej sfałdowane warstw skalne wydźwignęły się w okresie kredy i trzeciorzędu. Karpaty są bardzo niejednolitym system górskim. Występują nie tylko różnice w charakterze rzeźby terenu, ale także w budowie geologicznej i wzajemnym ułożeniu pasm. Pozwoliło to wyodrębnić trzy jednostki strukturalne: Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe.

Karpaty Zachodnie

Zachodnie skrzydło Karpat rozciąga się do doliny Laborca, Przełęczy Łubkowskiej, dolin Solinki i Sanu. To najszersze i najbardziej zróżnicowane fragmenty całego łańcucha. Najbardziej rozległy obszar zajmuje zewnętrzna strefa fliszowa. Średnie wysokości sięgają maksymalnie 800 m n. p. m. Maksymalne dochodzą do 2000 m n. p. m. Karpaty Zachodnie dzielą się na: Zewnętrzne (należą do nich między innymi Beskidy Zachodnie) i Centralne. Najwyższym wypiętrzaniem są tutaj Tatry. Są one jednocześnie najwyższe w całych Karpatach.

Karpaty Wschodnie

Skrzydło wschodni biegnie w kierunku południowo-wschodnim. Granicę stanowi Kotlina Braszowska, przełęcz Predeal i dolina Prahowy. Do tej części Karpat należą między innymi Bieszczady i Gorgany. W odróżnieniu od skrzydła wschodniego mają znacznie węziej rozbudowaną zewnętrzną strefę fliszową. Ruchy górotwórcze miały w nich miejsce później niż w Karpatach Zachodnich, pasma są więc wyższe. Najwyższe wzniesienie Karpat Wschodnich to położony w Górach Rodniańskich Pietros (2303 m n. p. pm).

Karpaty Południowe

Są bardziej zwarte i wyższe od dwóch wcześniej wymienionych pasm. Karpaty Południowe zbudowane są ze skał krystalicznych. Najwyższym pasmem w tej części łańcucha są Góry Fogaraskie z najwyższym szczytem wznoszącym się na 2544 m n. p. m. – Moldoveanu.

W Karpatach nie ma wiecznych śniegów i lodowców. Pokrywa śnieżna najdłużej utrzymuje się w kotłach polodowcowych i zagłębieniach tylko, kiedy lata są chłodne.

Podobne wpisy:

Agata

Absolwentka Architektury Informacji i pasjonatka copywritingu oraz social media marketingu. Uwielbia pisać o zdrowiu, fitnessie i sporcie - uważa, że dążenie do zwiększenia swojej sprawności fizycznej jest kluczem do lepszego zdrowia. Poza marketingiem kocha podróże, koty i rękodzieło.

Dodaj komentarz