Pomimo tego, że ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, to coraz częściej decydujemy się na jego wykupienie.

Co powinniśmy wiedzieć o dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco, od czego zależy jego cena i jakie są w ogóle zalety posiadania takiego ubezpieczenia?

Dobrowolne ubezpieczenie

Już na początku niniejszych rozważań na temat ubezpieczenia autocasco trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to ubezpieczenie dobrowolne i nie jest ono tak ściśle regulowane przez polskie prawo jak obowiązkowe ubezpieczenie właścicieli pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Z tego też względu wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dowolnie kształtować jego zakres i dość często próbują się prześcignąć w atrakcyjności własnej oferty. Na tym skorzystać mogą wyłącznie ubezpieczający!

Dodatkowe pakiety?

Właśnie ze względu na konkurencję pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi można dostać dodatkowe, darmowe pakiety ubezpieczeń, które znacznie rozszerzają zakres ubezpieczenia autocasco chociażby o ubezpieczenie z zakresu assistance.

Cel ubezpieczenia AC

Podstawowym celem ubezpieczenia AC jest odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu lub jego całkowitą utratę – w większości przypadków zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie uszkodzenia spowodowane przez nas samych na naszym pojeździe lub uszkodzenia spowodowane przez innych uczestników ruchu drogowego, którzy nie zostali ustaleni.

Czy to się opłaca?

Ubezpieczenie AC – zalety ubezpieczeniaWarto pamiętać o tym, że koszt wykupienia dobrowolnej polisy autocasco to przeważnie przynajmniej kilkaset złotych. Biorąc po uwagę jednak koszty napraw blacharsko-lakierniczych oraz samą wartość pojazdu, która często dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy złotych, koszt polisy AC nie wydaje się zbyt dużą inwestycją. Polisę AC należy traktować właśnie w kategorii inwestycji, która pomoże nam odzyskać wartość pojazdu lub przywrócić go do pełnej sprawności technicznej.

Podsumowując, polisa AC ma niewątpliwie wiele zalet i warto przynajmniej rozważyć możliwość jej wykupienia, niż później żałować jej braku.

Więcej na: http://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz