Rolnictwo to zajęcie bardzo potrzebne i zaszczytne – dzięki niemu można kupować świeże produkty rolne, które są potrzebne dla zachowania zdrowia. Z drugiej jednak strony jest to zajęcie ciężkie i niestety obarczone wyjątkowo dużym ryzykiem. Wszystko zależy bowiem nie tylko od postępowania rolnika i posiadanego przez niego sprzętu, lecz również od przeróżnych zdarzeń losowych – przede wszystkim od zjawisk naturalnych, czyli po prostu od pogody. W związku z tym istnieją specjalne ubezpieczenia, przeznaczone ściśle dla rolników – które każdy z nich musi wykupić. Są jednak i dobrowolne ubezpieczenia rolnicze, które można mieć – i warto! Co trzeba wiedzieć o jednych i drugich?

Ubezpieczenia obowiązkowe

Wśród ubezpieczeń obowiązkowych można znaleźć OC rolnicze oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych. To dwa rodzaje ubezpieczeń, które każdy musi wykupić. Ten pierwszy rodzaj to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – w końcu na dużym obszarze, przy użyciu przeróżnych sprzętów i maszyn może się przydarzyć coś złego. W związku z tym ubezpieczenie przed roszczeniami odszkodowawczymi w przypadku wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu. Z kolei ten drugi rodzaj ubezpieczenia to oczywiście ochrona budynków gospodarczych, które są ważne dla wszystkich procesów uprawy i hodowli. Budynki ubezpiecza się od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia dobrowolne

Z kolei jeśli chodzi o drugi typ ubezpieczeń, jakim są ubezpieczenia dobrowolne, nie są one oczywiście obowiązkowe, ale również warto je mieć. Mogą one objąć mienie i zdarzenia, które nie zostały przewidziane w obowiązkowym ubezpieczeniu, dzięki czemu ochrona jest pełniejsza. Takie (dobrowolne) ubezpieczenia rolnicze, np. ubezpieczenie GoAgro TU Gothaer mogą na przykład dotyczyć mienia ruchomego, które znajduje się na terenie gospodarstwa, a zatem wszystkich maszyn i sprzętów, ale również rzeczy osobistych ubezpieczonego – jak sprzęt sportowy. Przecież na takich terenach również może dochodzić do powodzi, pożarów, intensywnych wiatrów, a także włamań. Ochronie mogą również – i powinny – podlegać zwierzęta gospodarskie, a nawet produkty rolne.

Podobne wpisy:

JarekD

Dodaj komentarz