Życie w rodzinie dysfunkcyjnej, a taką jest rodzina, w której pojawia się problem alkoholizmu, jest bardzo trudne. Kiedy w rodzinie pojawia się alkoholizm cierpi z jego powodu zarówno współmałżonek, jak i dzieci.

Na dzieciach alkoholizm jednego lub obojga rodziców wpływa na ich całe życie, także to dorosłe. Pojawiło się nawet pojęcie Dorosłe Dzieci Alkoholików.

Na jakie problemy narażone są DDA?

Dorosłe Dzieci Alkoholików wchodzą w dorosłe życie z bagażem bardzo negatywnych emocji. Mają trudności nie tylko z nawiązywaniem kontaktów z innymi osobami, ale nawet z tym, aby opowiadać o sobie. Bardzo często nawiązują bliskie relacje z osobami, które podobnie, jak ich rodzic nadużywają alkoholu. Często także sami popadają w nałóg.

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików

Wiele osób, które wychowały się w domach, w których jedno z rodziców było uzależnione od alkoholu nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami samodzielnie. Osoby te potrzebują profesjonalnego wsparcia. Do właśnie to tych osób skierowane jest leczenie i wsparcie, którego może im udzielić psycholog. Problem alkoholizmu dotyka wiele rodzin z całego kraju. Duże aglomeracje miejskie nie są tutaj wyjątkiem. DDA terapia w Warszawie skierowana jest nie tylko do osób z Warszawy, ale także z sąsiednich miejscowości. Dzięki niej osoby, które nie są w stanie same rozwiązać swoich problemów emocjonalnych lub problemów w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi mogą sobie z nimi poradzić.

Terapia DDA może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Ta pierwsza skierowana jest głównie do tych Dorosłych Dzieci Alkoholików, które boją się, że zostaną odrzucone przez innych. Terapia grupowa sprawdzi się w przypadku osób bardzo nieśmiałych. Terapia, na którą zdecydują się Dorosłe Dzieci Alkoholików pomoże im uporządkować własne życie i zbudować dobre relacje z innymi. Terapia DDA – grupowa lub indywidualna – nie przynosi oczekiwanych efektów po 2,3 spotkaniach. W szczególnie trudnych przypadkach może trwać nawet kilka lat. Aby przyniosła jednak oczekiwany skutek osoba borykająca się z problemami musi sama podjąć decyzję, że chce się jej poddać.

Bolesnymi skutki dorastania w rodzinie alkoholika wiele osób odczuwa w dorosłym życiu. Można je złagodzić decydując się na terapię.

Podobne wpisy:

Andrzej

Dietetyk oraz specjalista medycyny sportowej. Cechuje go wnikliwe i skrupulatne podejście do diagnozy, leczenia i profilaktyki urazów sportowych. Głównym obszarem jego zainteresowań są badania nad czynnikami promującymi gojenie tkanek i zwiększającymi wydajność mięśni oraz walka z otyłością, rakiem i chorobami przewlekłymi za pomocą propagacji zmian nawyków żywieniowych wśród nowego pokolenia.

Dodaj komentarz