office-730681_640Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pekatex comfort, jako agencja płatnicza już od roku 2005 ma za zadanie prowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, w tym systemu LPIS dotyczącego wykorzystywania informacji przestrzennych.

System LPIS (ang. Land Parcel Identification System – LPIS) to system pozwalający na jednoznaczną identyfikację położenia działki rolnej w przestrzeni, kontrolę zadeklarowanej powierzchni pod względem kwalifikalności rehabilitacja zielona góra, tzn. powierzchni uprawnionej do dopłat w odniesieniu do danego schematu pomocy oraz kontrolę w zakresie nakładania się deklaracji dla poszczególnych działek rolnych, zadeklarowanych przez jednego beneficjenta.

Działania systemu LPIS

Podstawą działania systemu LPIS jest baza danych działek referencyjnych (działek odniesienia), umożliwiających lokalizację działek rolnych zgłaszanych przez rolników do systemu płatności. W pierwszym roku działania systemu bazę danych referencyjnych stanowiła część opisowa ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Na rok 2005 Polska przygotowała stare meble bazy danych LPIS do eksploatacji w oparciu o technologię geograficznych systemów informacyjnych (GIS), bazujących na ortofotomapie oraz rastrze mapy ewidencyjnej, uzupełnionych o zwektoryzowane numery działek ewidencyjnych (tzw. centroidy), zintegrowane z bazą opisową ewidencji gruntów.

Obecne funkcjonowanie LPIS

W następnych latach przechodzono stopniowo na docelową wersję systemu z wyodrębnionymi na podstawie ortofotomapy obszarami nieuprawnionymi do dopłat, z wektorowymi granicami działek ewidencyjnych, ortofotomapą, rastrem mapy ewidencyjnej (tam, gdzie brak jest danych wektorowych) oraz ze zintegrowaną częścią opisową ewidencji gruntów. Obecnie LPIS funkcjonuje w pełnej wersji wektorowej (cyfrowej) jako zintegrowana baza danych, w której: została opracowana ubojnia drobiu cyfrowa ortofotomapa dla powierzchni całego kraju; na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych opracowano mapę powierzchni nieobjętych płatnościami – tak zwane pola zagospodarowania PZ.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz