rupees-587271_640Prognozy finansowe na 2012 rok nie przewidywały korzystnej sytuacji na rynku pieniężnym. Spodziewano się spowolnienia gospodarczego w wyniku kryzysu europejskiego i zadłużenia poszczególnych państw, a w związku z tym – niepewności inwestycji oraz pogorszenia wyników poszczególnych spółek na rynku polskim. Podobne przewidywania nie sprawdzają się jak na razie w całości: nie wszystkie sektory finansowe odnotowują bowiem straty, a niektóre instrumenty mają się dobrze mimo panującego wokół kryzysu. Jak wygląda wobec tego obecny rynek pieniężny?

 
Korzystne są przede wszystkim niskie ceny akcji, dotyczące szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Nie są one co prawda tak atrakcyjne jak w 2003 czy 2009 r., ale i tak notuje się ich duży spadek. Wielu inwestorów rezygnuje jednak z tej formy wkładu gotówki ze względu na ryzyko jeszcze większej obniżki cen, a w konsekwencji – nieopłacalności inwestycji. Eksperci odradzają zresztą wybór instrumentów wyższego ryzyka w czasie niepewnego lokowania środków.

Popularność obligacji

Mimo to część klientów wybiera właśnie akcje, licząc na prognozowaną poprawę sytuacji gospodarczej w drugiej części roku. Niezmienną popularnością cieszą się przy tym bezpieczne metody inwestycji: obligacje, lokaty oraz fundusze inwestycyjne. Na obecną sytuację finansową poza światową sytuacją gospodarczą w dużym stopniu wpływają również banki centralne, które zasilają rynek dzięki drukowaniu większej ilości pieniędzy, ulokowanych w poszczególnych instrumentach finansowych.

Pozytywne prognozy

Eksperci prognozują, że w drugim półroczu polski rynek finansowy ulegnie już znacznej poprawie dzięki wpływom amerykańskiej gospodarki i umocnieniu złotego. Na lepszą sytuację gospodarczą może mieć również wpływ zaangażowanie Polski w odbudowę Unii Europejskiej i wdrożenie w życie reform, mających na celu poprawę sytuacji finansowej. Stabilną pozycję naszego kraju umocniłaby także zgoda na przyjęcie euro. W obliczu takich zmian inwestorzy mogą (oczywiście przy zachowaniu niezbędnej ostrożności) zdecydować się na bardziej ryzykowny wkład pieniężny, wybierając akcje małych i średnich spółek. Można zainwestować również w fundusze małych i średnich firm, mając nadzieję, że tendencje wzrostowe na rynku potrwają dłużej.

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz