Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Idea wspólnego inwestowania opiera się na większych możliwościach dużego kapitału. Za pomocą funduszy inwestycyjnych mamy możliwość lokowania swoich oszczędności w sposób globalny.

Decydując się na ulokowanie kapitału powinniśmy w pierwszej kolejności ustalić swoje potrzeby i cele. Jeżeli zależy nam przede wszystkim na ochronie kapitału przed utratą wartości powinniśmy wybrać bezpieczny fundusz inwestycyjny. Zgodnie z prospektem ulokuje on nasze oszczędności w krótkoterminowych obligacjach, bonach skarbowych i lokatach bankowych. W takim przypadku stopa zwrotu inwestycji z reguły nie będzie dużo większa od poziomu inflacji.

Inwestować w sposób zrównoważony czy agresywny?

Jeżeli jesteśmy gotowi na poniesienie pewnego ryzyka powinniśmy zainteresować się ofertą Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oferujących fundusze zrównoważone lub agresywne. Gdy zdecydujemy się na taką ofertę TFI ulokuje nasze środki w bardziej ryzykowny sposób umożliwiając większą stopę zwrotu. W takim przypadku fundusz skupował będzie obligacje o długim okresie trwania lub akcje poszczególnych spółek. Możemy ponadto ulokować środki na egzotycznych rynkach finansowych. Przed podjęciem decyzji dokładnie zapoznajmy się z ofertą Towarzystwa aby poznać sposoby inwestowania i poziom ryzyka. Cechą charakterystyczną funduszu jest fakt, że nie mamy bezpośredniego wpływu jakie akcje i obligację są skupowane.

Zarządzaniem funduszem zajmuje się towarzystwo.

Oznacza to, że zatrudniani są specjaliści, którzy podejmują stosowne decyzje. Ponadto fundusze zainwestują nasze środki w kilkaset rodzajów obligacji i spółek. Dywersyfikacja w tym ujęciu może być zarówno wadą jak i zaletą. Skorzystamy na tym gdy z różnych powodów dojdzie do załamania na rynku. W przypadku dobrej koniunktury ta konstrukcja ogranicza stopę zwrotu inwestycji. Wybór rodzaju funduszu nie może być przypadkowy. Powinniśmy poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z prospektem. Powinien odpowiadać on naszym założeniom i celom inwestycyjnym. Pozwoli nam to w bezpieczny sposób pomnażać swój majątek.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz