Rola studiów w dzisiejszych czasach

Studiowanie już od dłuższego czasu jest czymś popularnym. Ma to oczywiście bardzo bezpośrednie przełożenie na prestiż studiów wyższych. Jeśli spojrzymy na lata siedemdziesiąte, na lata osiemdziesiąte poprzedniego wieku, to będziemy wskazywać na to, że wówczas osób studiujących było znacznie mniej niż dzisiaj, ale można było mówić, iż absolwenci takich studiów byli fachowcami pełną gębą i zasadniczo pozostawali w swoim zawodzie.

Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Z jednej strony powiemy, że dostęp do studiów wyższych jest znacznie większy, przejście przez całe studia jest łatwiejsze niż kiedyś, ale równocześnie powiemy, że prestiż studiów uległ znacznemu obniżeniu.

Plusy i minusy popularności studiów

Przede wszystkim ukończenie owych studiów wyższych nie daje żadnej gwarancji tego, że będziemy mieli pracę w danym zawodzie, że będziemy mieli pracę w ogóle. Oczywiście można również mówić o pewnym pozytywie bezpośrednio związanym ze studiami. Mowa mianowicie o tym, iż istnieje współcześnie możliwość studiowania poza granicami naszego kraju i bardzo wiele osób tę możliwość wykorzystuje. Oczywiście mówiąc o tymże zagadnieniu, będziemy wskazywali na to, iż studiowanie poza granicami naszego kraju jak najbardziej wiąże się z pewnym prestiżem i raczej wiąże się z uzyskaniem zadowalającej pracy w swoim zawodzie. Bez wątpienia, więc dzisiaj wiele osób studiuje, ale to już nie jest to samo, co kiedyś.

A co z niestudiującymi?

Wiele osób odpuszcza sobie jednakże studia i wybiera wcześniejsze pójście do pracy. W wielu miejscach pracy większe znaczenie ma nie wykształcenie, ale raczej zaangażowanie, ale posiadane umiejętności. Oczywiście mamy zawody, w których mamy do czynienia z koniecznością ukończenia studiów wyższych. Mowa jest o zawodzie lekarza, o zawodzie prawnika oraz innych zawodach zwanych również zawodami zaufania publicznego. Tutaj jak najbardziej należy mówić o pewnym prestiżu, jaki jest związany z tymi kierunkami studiów wyższych. Edukacja to coś ważnego, aczkolwiek podejście do owej edukacji na przestrzeni lat znacząco się zmienia, znacząco ulega przeobrażeniom.

Podobne wpisy:

Bartosz

Zorientowany na wyniki księgowy/specjalista finansowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w usługach finansowych, underwritingu i zarządzaniu obsługą klienta. Myśliciel strategiczny i koncepcyjny z umiejętnością maksymalizacji relacji z klientami poprzez wykorzystanie pozytywnych technik rozwiązywania problemów. Posiada udowodnione doświadczenie w usprawnianiu i wzmacnianiu operacji finansowo-księgowych w różnorodnych, globalnych organizacjach przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Dodaj komentarz