Jak wygląda praca notariusza?

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, cieszących się satysfakcjonującymi zarobkami oraz prestiżem i zaufaniem społecznym.

W związku z tym wiąże się on również z odpowiedzialnością prawidłowego wykonania obowiązków zawodowych.

W jaki sposób można zostać notariuszem i jak wygląda praca tego specjalisty?

Pierwszym krokiem do zdobycia zawodu, jakim jest notariusz, jest ukończenie studiów prawniczych i osiągnięcie tytułu magistra prawa. Następnie wymagane jest zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu notarialnego oraz odbycie asesury. Jest ona obowiązkowa. Po jej zakończeniu można już pełnoprawnie świadczyć usługi notarialne we własnej kancelarii bądź zatrudniając się u innego notariusza. Wykształcenie to jednak tylko jedna kwestia. Do wykonywania zawodu notariusza niezbędne są pewne predyspozycje i umiejętności. Z pewnością trzeba wykazywać się odpowiedzialnością, skrupulatnością oraz chęcią stałego kształcenia się i poszerzania wiedzy.

Jakie obowiązki posiada notariusz?

By móc pełnić funkcję notariusza należy być niekaranym oraz posiadać polskie obywatelstwo. Wymagana jest także pełnia praw cywilnych oraz obywatelskich. Specjalista w prawie notarialnym zajmuje się opracowywaniem aktów notarialnych czy odpisów dokumentów. To do niego zwracają się osoby, które chcą na przykład przekazać darowiznę czy spadek komuś z bliskich. Dzięki dokumentom podpisanym w obecności notariusza oraz przez niego, decyzje nabierają mocy prawnej. Dzięki temu nie można ich podważyć, stają się wiarygodne i pewne. Dokumentami sporządzonymi w obecności i przy udziale notariusza można posłużyć się na przykład w sądzie. Za wykonanie swoich obowiązków, specjalista pobiera opłatę w formie taksy notarialnej. Zakłada ona, że za określoną usługę można zażądać pewnej maksymalnej zapłaty.

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz