Cechy dobrego pracownika

Zwykle zatrudnienie pracownika poprzedzone jest procesem rekrutacyjnym, który prowadzony jest przez wykwalifikowane do tego osoby.

Zadaniem rekruterów jest wyłonienie kandydata o odpowiednich, na dane stanowisko, kwalifikacjach.

Jak wygląda selekcja kandydatów?

Przy czym ważne są nie tylko tzw. kompetencje twarde, czyli wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy, ale także kompetencje miękkie – zdolności interpersonalne, umiejętność: pracy w grupie, zarządzania ludźmi, organizacji pracy własnej. Weryfikowanie tych kwalifikacji zwykle odbywa się na etapie wstępnej selekcji CV oraz na rozmowach kwalifikacyjnych. Jakie informacje powinno zawierać dobre CV? Najpopularniejszym sposobem poszukiwania pracy jest przeglądanie ofert na wyspecjalizowanych portalach. Zaletą tych serwisów internetowych jest możliwość szybkiej odpowiedzi na interesującą ofertę pracy. Za ich pośrednictwem można również przesyłać CV, które jest czynnikiem, decydującym o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak powinno wyglądać CV?

Najważniejszą sekcją w życiorysie jest zdobyte doświadczenie, a także posiadane umiejętności. Oprócz tego w CV powinny znaleźć się informacje na temat wykształcenia oraz zainteresowań. Warto jednak pamiętać, żeby nie zamieszczać zbędnych, z punktu widzenia pracodawcy, informacji, a także, żeby wszelkie zamieszczone dane były zgodne ze stanem faktycznym. Zaleca się wpisywać tylko te umiejętności, które są związane z konkretnym stanowiskiem pracy. Oprócz tego ważnym elementem CV jest zdjęcie, które powinno prezentować kandydata w sytuacji oficjalnej (wyjątkiem od tej zasady są stanowiska pracy wymagające kreatywności). Jeżeli chcesz czegoś więcej dowiedzieć się na temat dostępnych propozycji to bez wątpienia powinieneś prześledzić strony internetowe zajmujące się daną tematyką. Sięgając do informacji tam zamieszczonych dostaniesz wszystko to, czego potrzebujesz. Są to bardzo ważne kwestie, o których nie możemy zapominać. Kantory internetowe cieszą się coraz to większym powodzeniem na rynku i bez wątpienia warto sięgać do informacji, które dotyczą tego typu kwestii.

Podobne wpisy:

Wojciech

Radca prawny w niszowej firmie prawniczej z siedzibą w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie dotyczącym sportu, własności intelektualnej, mediów i technologii informatycznych. Reprezentuje sportowców, kluby i federacje oraz doradza w kwestiach regulacyjnych, w tym uznawania i egzekwowania nagród oraz zamrażania aktywów. Występuje jako doradca, współdoradca, ekspert oraz arbiter w licznych zagranicznych arbitrażach sportowych, dotyczących umów, dopingu oraz innych kwestii dyscyplinarnych i etycznych.

Dodaj komentarz