Ewentualne uszkodzenia

Ze względu na to, że w naszym życiu zdarzają się…